Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm ek emsal artışı 2017!

Kentsel dönüşüm ek emsal artışı, 30 Eylül'de yapılan yönetmelik değişikliği ile sözleşmeleri olan hak sahipleri için ruhsat alamamış olsalar da kalıcı oldu..


Kentsel dönüşüm projelerindeki yüzde 25 ek inşaat hakkı, Yeni İmar Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ekim'de sona erecekti. Bu tarihe kadar kadar ruhsatını alamayanın hakları kaybolacaktı. 


Ancak 30 Eylül'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelikte birtakım düzenlemeler yaptı. 


Böylece kentsel dönüşüm projelerine sağlanan yüzde 25 ek inşaat hakkı, 3’te 2 oranında noter onaylı sözleşme yapanlar için hale geldi.


Kentsel dönüşüm ek emsal artışı 2017 yönetmelik maddesi:


Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış olup, maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olup yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi halinde 1/10/2017 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”

 

“(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat alınmış olup, inşaatı devam eden yapılara ilişkin ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com