Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm projesi nedir?

Bursa Karacabey Haber Gazetesi köşe yazarı Ahmet Kudu bugünkü yazasında "Kentsel dönüşüm" konusunu ele aldı..


Bozulma, çökme, deprem riski taşıyan alanların ve yapıların, ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel şartların kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve yapılan çalışmaların tamamını ifade eden yeni şehirleşmenin adıdır kentsel dönüşüm. 


Yani bir kentin çağdaş yaşam standartlarının tamamı eksiksiz olarak bütünü kentsel dönüşüm uygulamalarının içinde olması şarttır ve de gereklidir Günümüz belediyelerinin çalışma programlarına ya da vep sitelerine bakıldığında büyük bölümünde kentsel dönüşüm projelerinin olduğunu görürsünüz, ancak bu projelerin bek çoğunun sadece isim olarak yer aldığını görebilirsiniz. Daha önce saydığımız kesimlerin her han ki birisinin proje kapsamından ayrı tutulması, bu dönüşümün eksik ve topal olmasma neden olmaktadır. Bunun böyle yapıldığını bazı kentsel dönüşüm projelerinde olan aksaklıkları medyadan yazlı ve görsel olarak ta izlemekteyiz. Siyasi kaygılardan uzak hakka, hukuka, insanların mal edinme hukukunu adalet ölçüleri içinde değerlendirilmesi kentsel dönüşüm olur. Aksi ise kentsel bölüşüm olur. 


Sonuç olarak kentsel dönüşüm asla bir rant kapısı olmamalıdır, toplumun ekonomik ve fiziki yapısmı güçlendirmeye, rahatlatmaya yönelik olarak hazırlanmış detaylı incelemeleri içeren, kentin geleceğini doğru okuyarak, planlayarak geleceğe yönelik umutları kırmadan, kişileri yaralamadan sağlıklı nesillerin yetişeceği bir çalışma olmalıdır. 


Bursa Karacabey Haber