Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira artışı için ihtarname örneği!

Kira sözleşmesinin bir seneliğine daha uzaması halinde kira bedeline zam yapılıyor. Kira bedelinde yapılacak bu zam kiracıya bir ihtarname ile bildiriliyor. İşte kira artışı için ihtarname örneği..


Kira artışı için ihtarname örneği!


Kira sözleşme süresinin dolması halinde sözleşme feshi bildirimlerinin yapılmaması durumunda sözleşme otomatik olarak bir seneliğine daha yenilenmiş oluyor.


Yenilenen kira sözleşmelerinde yeni kira döneminde tahsil edilecek kira bedeline de zam yapılıyor. Borçlar Kanunu gereğince; Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. 


Kira bedelinde yapılacak bu zam kiracıya bir ihtarname ile bildiriliyor. Kira artışı ihtarnamesi örneği şu şekilde:


Kira artışı ihtarnamesi..


İHTARNAME İHTAR EDEN : 

VEKİLİ : 

MUHATAP : 


KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. 


AÇIKLAMALAR : 


1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle kiracı olarak oturmaktasınız. 


2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak aylık kiranın ……………..-TL olarak ödenmesini talep etme gereği doğmuştur. 


TALEP SONUCU : Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren aylık kira parasının …………..-TL den net ……………-TL ye çıkartılarak ödenmesini, aksi takdirde aleyhinize kira tespit davası açacağımızı, yargılama giderleri ile vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim. 


İHTAR EDEN VEKİLİ 


SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com