Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira artışına itiraz dilekçesi!

Kiracılar kendilerine yapılan yıllık zammın ÜFE oranlarından yüksek olduğunu düşünüyorsa, itiraz için Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açabiliyor. İşte kira artışına itiraz dilekçesi..


Kiracılar kendilerine yapılan yıllık zammın ÜFE oranlarından yüksek olduğunu düşünüyorsa, itiraz için Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açabiliyor.


Ancak işyerleri için ÜFE zorunluluğu bulunmuyor. İşyeri için mal sahipleri 2020 yılına kadar istediği oranda zam yapabiliyor.


Kira artışına itiraz etmek için dava her zaman açılabiliyor. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlıyor.


Kira artışına itiraz dilekçesi örneği:


…...... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI     :

VEKİLİ     :

DAVALI     :

KONU       : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR    :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.


2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.


3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


H. NEDENLER                    : ... Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .


H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal


  deliller.


SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….


Davacı Vekili

Av.


Yukarıdaki dilekçe örneği ile açılan dava sonucunda mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli oluyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com