Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira bedeli tespit davası dilekçesi!

Kira bedeli tespiti için bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor. İşte kira bedeli tespit davası dilekçesi örneği..


Gayrimenkullerin kiraya verilmesi halinde, kira süresi boyunca kiracının kararlaştırılan bedeli ödemesi gerekiyor. 


Bu bedel, kira sözleşmesinin bir seneliğine daha yenilenmesi halinde zamlanıyor. Belirlenen yeni kira bedeli, bir sene uygulanıyor. 


Kimi zaman evin değer artışı nedeni ile de kira bedeli tespit edilebiliyor. Kira bedeli tespiti için bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor.


Kira bedelinin tespiti için dilekçe örneği:


…...... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI     :

VEKİLİ     :

DAVALI     :

KONU       : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR    :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.


2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.


3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


H. NEDENLER                    : .... Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .


H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal


  deliller.


SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….


Davacı Vekili

Av.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com