Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira bedelinin tespiti davası dilekçe örneği!

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava bir dilekçe ile açılabiliyor. İşte kira bedelinin tespiti davası dilekçe örneği..


Kiracılık esaslarının düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava istenilen her zaman açılabiliyor.


Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlıyor.


Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli oluyor.


Dava açmak için bir dilekçe ile hukuk mahkemesi hakimliğine müracaat edilebiliyor.


Kira bedelinin tespiti davası dilekçe örneği


…...... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI     :


VEKİLİ     :


DAVALI     :


KONU       : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.AÇIKLAMALAR    :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.


2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.


3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


H. NEDENLER                    : .... Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….


Davacı Vekili

Av.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com