Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira Beyannamesi

Gayrimenkul sahibinin kira gelirini Maliye Bakanlığı’na bildirmesi zorunlu olan açıklamadır. Beyanname verme dönemi 1 Mart-25 Mart tarihleri arasıdır.


Kira Gelir Beyannamesi nedir? 

Mal sahibi vatandaş tarafından Maliye Bakanlığı’na yılda bir kez verilen; yıl boyunca (bir takvim yılı) konut ve işyeri kiralarından elde edilen gelirlerin yazılı olarak (beyan edilmesi) bildirilmesidir. Vergisinin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde cezai yaptırımlar uygulanır.

Kira gelirini beyan etmemenin yaptırımı nedir?

Maliye Bakanlığı tarafından sıkı bir takip altında olan kira gelirleri beyan edilmediği takdirde ise beyanı vermeyen 3 bin TL'lik istisnadan faydalanamayacak. Ayrıca her ay 1.40 oranında ceza da üstüne eklenecek. 

3 bin TL'lik istisna nedir?

Konut ve işyerinden elde edilen kira gelirleri vergisi ya da mevzuattaki adıyla gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanunu'nun unsurlarından biri. Buna göre, konut ve işyeri sahibi olupta, söz konusu mülklerden elde edilen gelirler vergilendirmeye tabi oluyor. Bu noktada altının çizilmesi gereken konu ise; istisna sınırı. Konut veya işyeri kira gelirlerinden vergi verecekler mevcut olan 3 bin TL'lik istisnadan yararlanabilirler. Bunun için bir takvim yılında elde ettikleri toplam kira gelirlerine bakmak lazım. 


Eğer, 2012 yılı boyunca konuttan elde edilen kira geliri 3 bin TL'yi geçmiyorsa beyan vermek zorunlu değil. 3 bin TL aşıldığı takdirde ise beyan vermek zorunlu. Böylelikle elde edilen kira gelirinden 3 bin TL'lik istisna düşülerek ödenecek vergi ortaya çıkıyor. İşyeri için bu istisna sınırı ise 25 bin TL. Buna göre; 

 

1- Konuttan elde edilen yıllık kira geliri toplamı 3 bin TL'nin altında ise beyanname verilmiyor.

2- Konuttan elde edilen yıllık kira geliri toplamı 3 bin TL'nin üzerinde ise beyanname veriliyor.

3- İşyerinden elde edilen yıllık kira geliri toplamı 25 bin TL'nin altında ise beyanname verilmiyor.

4- İşyerinden elde edilen yıllık kira geliri toplamı 25 bin TL'nin üzerinde ise beyanname veriliyor. 

5- Konut ve işyerinden elde edilen yıllık kira geliri toplamı 25 bin TL'nin üzerinde ise beyanname verilecek. 


Kira gelirlerinden düşülecek giderler hangileridir?

 

Ayrıca konut veya işyerinden elde edilen kira gelirlerinden düşülecek giderler de söz konusu. Bunun için ise mevzuatta iki yöntem karşımıza çıkıyor. Biri gerçek gider usulü, diğeri ise götürü gider usulü. Gerçek gider usulünde; yapılan giderler yıllık kira geliri toplamından düşülüyor. Götürü gider usulünü seçenler ise gerçek giderlere karşılık olmak üzere gelirlerinin yüzde 25'ini götürü olarak düşeceklerini onaylıyorlar. 


Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? 


2012 yılında elde edilen konut kira gelirinin 12 bin TL olduğunu varsayarak, götürü gider yönetiminin seçildiğini düşünelim. Öncelikle bu rakamdan konut kira geliri istisnası olan 3 bin TL'yi çıkarmak gerekiyor. Geriye kalan 9 bin TL götürü gider yöntemine göre hesaplandığında yani 9 bin TL'nin yüzde 25'ini aldığımızda 2 bin 250 TL kalıyor. 9 bin TL'den 2 bin 250 TL'yi düştüğümüzde kalan 6 bin 750 TL vergi matrahı olur. Bu durumda ödenmesi gereken gelir vergisi de yaklaşık 1000 TL oluyor. 


Uygulamayı işyeri kira gelirine uyguladığımızda ise; 2012 yılında işyeri konut kira geliri toplamının 60 bin TL olduğunu düşünelim. Götürü gider yöntemini uyguladığımızda 15 bin TL sonucu çıkar ve vergi matrahı da 45 bin TL olur. Bu durumda ödenmesi gereken vergi tutarı da 9 bin 900 TL olur. 


Kira gelir vergisi beyanı nereye yapılacak? 

Konut veya işyeri kira gelirleri beyanı söz konusu ikametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesine veriliyor. 


Emsal kira bedeli nedir? 

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, kira gelir hesaplaması için dikkat edilmesi gereken süreçte ‘emsal kira bedeli’ni şöyle açıklar; Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, emlak vergi değerinin yüzde 5’i olan “emsal kira bedeli” esas alınır. Yani, taşınmazınızı bedelsiz olarak başkasının kullanımına verdiğiniz takdirde (anne, baba ve kardeşler için bir taşınmaz hariç) veya kirayı düşük beyan ettiğiniz takdirde bu esas uygulanmaktadır.

Beyanname ne zaman verilir?

1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul gelirleri için 2013 yılının Mart ayının 1’inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Kira gelirleri ile ilgili beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.  Hesaplanan Gelir verginizi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde vergi dairelerine ya da bankalar aracılığı ile ödenebilir.

Önceden hazırlanmış kira beyanname sistemi nedir?

Bu sistem, kira geliri elde eden mükelleflerin MERNİS, banka, PTT, sigorta şirketleri, tapu gibi kurum ve kuruluşlardan aktarılan bilgileri kullanılarak, beyannamelerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir. Bu sisteme http://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları