Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira elden verilir mi?

Kiranın ödeneceği tarih de kira sözleşmesi imzalanırken tespit ediliyor. Kira bedelinin ödeme şekli ile yasalar ile belirleniyor. Peki, yasal olarak kira elden verilir mi?


Kira elden verilir mi? 


Gayrimenkul kiralamalarında kiracı ile mal sahibi arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kira sözleşmesi kapsamında taraflar arasında yapılan anlaşmalara ilişkin bilgilere yer verilyior. Kiracı kira süresi boyunca kira bedelini ödemek ile mükellef oluyor.


Kira bedelinin miktarı kira sözleşmesi kurulurken belirleniyor. Ayrıca kiranın ödeneceği tarih de kira sözleşmesi imzalanırken tespit ediliyor. Kira bedelinin ödeme şekli ile yasalar ile belirleniyor.


Peki, yasal olarak kira elden verilir mi? Kira elden ödeme limiti nedir?


29 Temmuz 2008 tarihinde 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  konut için aylık 500 TL altındaki kira bedelleri elden verilebiliyor. Ancak bu bedel üstündeki kira paralarının banka aracılığı ile ödenmesi gerekiyor. Tebliğ esasları şu şekilde:


-Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,          


- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların


kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.


Bankaya yatırılması gereken kiraların eski usulde olduğu gibi, bankaya yatırılmayıp elden ödenmesi ceza kesilmesini gerektiriyor. 


500 lira ve üstündeki konut kira bedeli ödemelerinin elden ödendiğinin tespiti halinde, mal sahibine 250 liradan az olmamak üzere kira bedelinin ‘yüzde 5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesiliyor. 


İşyeri kiralarının bankaya yatırılmayıp elden ödenmesi halinde ise hem kiracıya hem mal sahibine özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekiyor. Kesilecek cezanın en az tutarı, kiracının defter tutma durumuna göre, 250 lira ile 1000 lira arasında değişiyor.