Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisi nasıl hesaplanıyor 2018?

2018 yılı kira gelir vergisi ödeme dönemi 31 Mart'a kadar devam ediyor. Kira gelir vergisi nasıl hesaplanıyor 2018?


2018 yılı kira gelir vergisi ödeme dönemi 31 Mart'a kadar devam ediyor. Kira gelir vergisini konutunu kiraya vererek 3 bin 900 TL ve işyerini kiraya vererek 30 bin TL  gelir elde edenler ödüyor. 


Peki, kira gelir vergisi nasıl hesaplanıyor 2018?


Kira gelir vergisinde gerçek gider yöntemi ve götürü gider yöntemi seçilerek ödeme yapılabiliyor.  Götürü gider yönteminde yüzde 15 indirim yapılıyor. Gerçek gider yönteminde ise bazı masraflar indirim olarak düşülebiliyor.


Örnek 1:


Mükellef (E), 2017 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 27.000 TL işyeri kira geliri ve 60.000 TL mevduat faizi ile birlikte konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.800 TL kira geliri elde etmiştir.


İşyeri Kira Geliri (Brüt) 27.000 TL 

Konut Kira Geliri 3.800 TL 

Mevduat Faizi 60.000 TL 

Beyan Edilecek Gelir Tutarı YOK 


• Tevkif yoluyla vergilendirilen 60.000 TL mevduat faizi geliri, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir. 


• Konut kira gelirinden 3.900 TL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar beyan edilecektir. Örnekte, istisna haddinin altında konut kira geliri elde edildiğinden beyan edilmeyecektir. 


• Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri olan 27.000 TL ise 30.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.


Örnek 2: 


Mükellef (G), 2017 yılında konut kredisi kullanarak 300.000 TL’ye aldığı dairesini aylık 1.800 TL’den konut olarak kiraya vermiş ve 21.600 TL kira geliri elde etmiştir. 


Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili 1.200 TL asansör ve sigorta gideri yapmıştır. 


Konut kredisi için 2017 yılında bankaya ödenen faiz tutarı da 3.300 TL’dir. Mükellef (G), konut olarak kiraya vermiş olduğu daire için 2017 yılında ödediği asansör, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin %5’i olan (300.000 x %5 =) 15.000 TL’yi indirim konusu yapabilecektir.


Toplam Gider = 1.200 + 3.300 + 15.000 = 19.500 TL’dir.


Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir.


Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.


Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

= 21.600 - 3.900 = 17.700 TL


İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat / Toplam Hasılat


= 19.500 x 17.700 / 21.600 = 15.979 TL


Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


Gayrisafi İrat Toplamı 21.600,00 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.900,00 TL

Kalan (21.600 – 3.900) 17.700,00 TL

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 15.979,00 TL

Vergiye Tabi Gelir (17.700 – 15.979) 1.721,00 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 258,15 TL

Damga Vergisi 58,80 TLIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com