Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisi ödenmezse ne olur?

Ev veya işyerini kiraya vererek gelir elde eden kimseler, 2016 yılı içerisinde vergi ödemekle mükellef oluyor. Peki, kira gelir vergisi ödenmezse ne olur?


Ev veya işyerini kiraya vererek gelir elde eden kimseler, 2016 yılı içerisinde vergi ödemekle mükellef oluyor. Verginin ilk taksiti Mart ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödeniyor.


Mükellefler, istisna sınırları ile belirleniyor. Konutta bu sınır 3 bin 600 TL olarak belirlendi. İşyerinde ise 29 bin TL'den yüksek olan gelirler içib vergi ödemesi yapılacak. Peki, kira gelir vergisi ödenmezse ne olur?


Kira gelir vergisi ödenmezse..

Konutlardan elde edilen kira gelirleri 1 MART-25 MART 2016 tarihleri arasında beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2015 yılı için 3 bin 600 TL’lik istisnadan yararlanılamaz.


Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.


Geçmiş takvim yıllarına ait kira gelirlerini ilgili beyan döneminde hiç beyan etmeyen veya eksik beyan eden kira geliri sahiplerinin bu gelirlerini, Vergi Usul Kanununda yer alan Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanarak beyan etmeleri de mümkün. 


Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. 


Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır. Vergi ziyaı cezası iki kat olarak kesilen usulsüzlük cezası ile kıyaslanıp miktar itibariyle en ağırı uygulanır. 


Ayrıca gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir. Bu şekilde tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme faizinin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde, vergi dairesince ayrıca her ay için ayrı ayrı gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsil yoluna gidilir. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com