Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisi ödeyecek miyim 2018?

Kira gelir vergisi ilk taksit ödemeleri Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Peki, siz de "Kira gelir vergisi ödeyecek miyim 2018?" diyorsanız işte yanıtı..


Geçtiğimiz sene içerisinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirleri için bu sene kira gelir vergisi ödeniyor. Kira gelir vergisi için beyan verme dönemi 26 Mart, ilk taksit ödeme dönemi ise 31 Mart'ta sona eriyor. Vergide ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılıyor.


Vergide belirlenen istisna sınırının altındaki gelirler için ödeme yapılmıyor. Söz konusu kira gelir vergisi istisna sınırları konutta 3 bin 900 TL, işyerinde 30 bin TL olarak belirlendi.


Peki, siz de "Bu sene kira gelir vergisi ödeyecek miyim 2018?" diye soruyorsanız yanıtlayalım:


1- İstisnadan az gelir elde ettim, kira gelir vergisi ödeyecek miyim 2018?

Kira gelir vergisi istisna sınırının altındaki gelirler için vergi ödenmesi gerekmediği gibi, beyanname de verilmesine gerek olmuyor.


2- Beyan hesaplamasında tutar az çıktı, kira gelir vergisi ödeyecek miyim 2018?

Beyanname sürecinde seçilen gider yöntemi ile yapılan hesaplama akabinde ortaya çıkan tutar istisna sınırının altındaysa kira geliri vergilendirilmiyor.


Kira gelir vergisi indirimleri şu şekilde:


Götürü gider yönteminde indirilen giderler


Kira gelir vergisi olan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, hasılatın yüzde 25’i nispetinde uygulanıyordu. Ancak bu götürü gider, hasılatın yüzde 15’i olarak değiştirildi. Uygulama 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli oldu.Gerçek gider yönteminde indirilen giderler


Vergilendirmede gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebiliyor;


-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,


-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,


-Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,


-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,


-Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin yüzde 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,-Amortismanlar,


-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,-Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli,


(İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)


Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.


- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.


Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.


Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması


Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com