Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira geliri yoksa beyanname verilir mi?

Taşınmaz mal kiralamalarından elde edilen gelirler vergiye tabi tutuluyor. Peki, kira geliri yoksa beyan verilir mi?


1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında taşınmazını kiraya veren kimseler, 2016 yılında kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Vergiyi, istisna sınırından yüksek geliri olan kimseler beyanname vererek ödüyor.


2016 yılı vergi ödemeleri için istisna sınırı konutta 3 bin 600 TL, işyerinde 29 bin TL olarak belirlendi. Peki, kira geliri yoksa beyanname verilir mi?


Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Buna göre;

- Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,

- Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanıyor.


Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedeli oluyor.


Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin yüzde 5’idir.


Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin yüzde 10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin yüzde 10’udur.


Aşağıda belirtilen hallerde ise emsal kira bedeli esası uygulanmaz:

- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,


- Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya

kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz. Örnek olarak, mal sahibi baba, çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse sadece bir adet gayrimenkul için emsal kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için emsal kira bedeli hesaplanacaktır.)


- Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,


- Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com

Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları