Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gerçek gider yöntemi hesaplama 2018!

Kira gelirlerinin beyan edilmesi sürecinde gerçek gider yöntemi seçilerek bazı giderler vergi ödemelerinden düşürülebiliyor. Peki, kira gerçek gider yöntemi hesaplaması nasıl yapılır?


Kira gelirlerinin beyan edilmesi sürecinde gerçek gider yöntemi seçilerek bazı giderler vergi ödemelerinden düşürülebiliyor. Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekiyor.


Peki, kira gerçek gider yöntemi hesaplaması nasıl yapılır? Kira gerçek gider yöntemi hesaplama formülü nedir?


Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemiyor.


Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabiliyor.


Formül:

İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat / Toplam Hasılat


Örnek: 

Mükellef (D), sahibi olduğu konutu 2017 yılında kiraya vermiş olup, 36.000 TL kira geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak, 9.000 TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir.


Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 9.000 TL tutarındaki toplam giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır. 


Vergiye Tabi Hasılat = 36.000 – 3.900 = 32.100 TL 


İndirilebilecek Gider = (9.000 x 32.100) / 36.000 = 8.025 TL

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com