Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira ödemeyen kiracıya ihtarname örneği!

Kimi zaman kiracılar, kira borcu ödemelerinde gecikmeler yapabiliyor. Bu durumda kiracıya ihtarname gönderilebiliyor. İşte kira ödemeyen kiracıya ihtarname örneği...


Kira ödemeyen kiracıya ihtarname örneği!


Taşınmaz mal kiralamalarında anlaşılan süre boyunca mal sahibi taşınmazın kullanımını kiracıda bırakmayı, kiracı ise buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlenmiş oluyor.


Kimi zaman kiracılar, kira borcu ödemelerinde gecikmeler yapabiliyor. Bu durum, kiracının tahliyesini tetikleyen bir neden olarak karşımıza çıkıyor.


Kanunen kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebiliyor.


Kira ödemeyen kiracıya ihtarname örneği 2016


Konu : ..../..../......  Tarihli Kira Kontratının Feshi Talebi


AÇIKLAMALAR : 


1- Bana ait olan xxxxx adresinde kiracımız olarak bulunmaktasınız. Sözü edilen yeri karşılıklı anlaşmamıza göre .... TL bedelli olarak kira kontratı yapmış bulunmaktayız.


2- ..../..../......  tarihinden bu yanadır kira bedelini ödememiş bulunmaktasınız. Biriken kira bedeli olan .... TL'nin ödenmesini ihtar ederim.


3- ..../..../......  tarihinde başlayan ve ..../..../......  tarihinde bitecek olan KİRA KONTRATIMIZIN yenilenmemesi ve evi süresinde tahliye etmenizi ihtar ederim.


4- Defalarca yapmış olduğumuz uyarılara karşı son zamanlarda hakaret ve tehdit edici tavırlarınıza da mağruz kalmış bulunmaktayız. Bu tavırların kiralayan kiracı ilişkisini zedelediği ve bizim için bu ilişkinin hoş bir durum olmadığını da ihtaren bildirmekteyiz.İSTEM SONUCU : 

..../..../...... tarihinde bitecek olan kira kontratımızın evi süresinde boşaltmanız için bir ay önceden, ayrıca ..../..../......  tarihine kadar 3 ve 4. maddelerdeki tutumları ortadan kaldıracak şekilde tutum takınmamanızı; aksi halde hakkınızda tahliye davası açarak noter masrafı, yargılama giderleri ve vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com