Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira sözleşmesi noter onayı!

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor. Peki, kira sözleşmesi noter onayı gerekir mi?


Kira sözleşmesi noter onayı!


Taşınmaz mal kiralarında kişiler arasında kira sözleşmesi yapılıyor. Bu sözleşmeyi imzalayan tarafların hak ve sorumluluğu, sözleşmenin geçerlilik şartları gibi esaslar, Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor.


Kanunen kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak ifade ediliyor.


Bu sözleşmenin herhangi bir şekil şartı bulunmuyor. Sözleşme sözlü bir şekilde de yapılabiliyor. Ancak genellikle yazılı sözleşme tercih ediliyor. Sözlü kira sözleşmesini aralarında akrabalık ilişkisi bulunan kimseler tercih ediyor.


Peki, kira sözleşmesi için noter tasdiki zorunluluğu var mı? Kira sözleşmesi noter onayı gerekir mi?


Kira sözleşmesinin noterde hazırlanması zorunluluğu bulunmuyor. Ancak hak kaybı yaşamamak ve sözleşmesinin ispat gücünü artırmak isteyen taraflar kira sözleşmesini noter huzurunda imzalayabiliyor.


Kira sözleşmesinin noterde imzalanması durumunda belli oranlarda noter harcı ödeniyor.


Kira sözleşmesi noter harcı oranları:

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13). Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (57,60 TL)'den az, (29.610,20 TL)'den çok olamaz.


Buna göre, kira sözleşmesi için binde 1,13 oranında noter harcı ödenmesi gerekiyor.