Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira stopajı ödenmezse ne olur?

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden stopaj (gelir vergisi kesintisi/tevkifat) yapmak zorunda oluyor. Peki, kira stopajı ödenmezse ne olur?


Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden stopaj (gelir vergisi kesintisi/tevkifat) yapmak zorunda oluyor.


Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar. 


Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır. Peki, kira stopajı ödenmezse ne olur?


Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre, vergi kesintisinde müteselsilen kesinti kuralı bulunuyor. Buna göre vergi kesintisi yapmak zorunda olan kişi, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumlu oluyor.


Ancak, işyeri kira ödemelerinde, kiracının stopaj (vergi kesintisi) yapmaması halinde, mal sahibinin de müteselsilen sorumlu olacağı yönünde, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir belirleme bulunmuyor. 


Bu nedenle, kiracının stopajı vergi dairesine yatırmamasından dolayı, işyeri sahibinin sorumluluğu yoktur. Kira stopajının ödenmemesinden doğacak zararlar kiracıyı ilgilendiriyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com