Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira zammı ile ilgili tüm merak edilenler!

Kiracılar, ev sahiplerinden kira artışı yapmamasını ya da kirada indirime gitmesini isteyebilirler mi? Ev sahibinin her sene kiraya zam yapma hakkı var mıdır? Kira zammıyla ilgili merak edilen herşey haberimizde...


Kiracılar kiralarına zam yapılmasının zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre, kira zammıyla ilgili merak edilen her şey sizler için araştırıldı.


Kira zammı mecburi mi?

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin ESAS NO. 2014/1986, KARAR NO. 2014/2823 ve11.3.2014 tarihli kararına göre, şu ifadeler yer aldı: "Kira parasının tespiti bir sınırlamadır ve hakim kira parasını takdir ederken bunun bir sınırlama olduğunu gözetmelidir. 18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı Y.İ.B.K. ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre “hak ve nesafet” ilkesi uyarınca hakim bu sınırlamayı yaparken, öncelikle tarafların tüm delilleri varsa emsal kira sözleşmeleri aslı veya onaylı örnekleri dosyaya alınmalı, bilirkişi marifetiyle kiralanan taşınmaz ve taraf emsalleri tek tek görülüp incelenmeli, böylece elde edilen veriler somutlaştırılarak, dava konusu yer ile ayrı ayrı ( konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb. ) kira parasına etki eden tüm nitelikleri karşılaştırılmalı, emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı, dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası belirlenmeli, hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete; özellikle tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun makul bir kira parasına hükmedilmelidir."


Kiracı kira tutarının tespiti için dava açabilir. Kira artışı sınırlı bir artıştır ve bunun adil bir şekilde yapılması gerekir. Emsal kira bedelleri de bu miktar tayin edilirken dikkate alınır. Çevredeki benzer mülklerin kiralarına bakılarak mal sahibinden indirim yapması talep edilebilir ve kabul edilmediği takdirde dava açma hakkı vardır.