Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracı fahiş kira artışına karşı dava açabilir!

Her ay açıklanan kira artış oranlarına göre kira bedelleri TÜFE'ye göre belirlenecek. Buna göre, kiracılar fahiş kira artışına karşı dava açabilecek.


Resmi Gazetede yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle kira bedeli artış oranı TÜFE'ye göre hesaplanacak. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı aşamayacak. 


214 lira cepte kaldı

7161 sayılı, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56. Maddesi milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor. Eskiden artışlarda üst sınır ÜFE iken, artık üst sınır son on iki aylık ortalama TÜFE oldu. 2018 Aralık ayı değerlendirildiğinde 2 bin liralık kirada 214 liralık avantaj sağlanmış oldu. 


Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 2000 lira

Zam oranı: yüzde 17,16

Zam bedeli: 343 lira

Zamlı kira bedeli: 2.343 lira


Kira zammı mecburi mi?

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin ESAS NO. 2014/1986, KARAR NO. 2014/2823 ve 11.3.2014 tarihli kararında bu konu ile ilgili şu açıklamalar kullanıldı: "Kira parasının tespiti bir sınırlamadır ve hakim kira parasını takdir ederken bunun bir sınırlama olduğunu gözetmelidir. 18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı Y.İ.B.K. ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre “hak ve nesafet” ilkesi uyarınca hakim bu sınırlamayı yaparken, öncelikle tarafların tüm delilleri varsa emsal kira sözleşmeleri aslı veya onaylı örnekleri dosyaya alınmalı, bilirkişi marifetiyle kiralanan taşınmaz ve taraf emsalleri tek tek görülüp incelenmeli, böylece elde edilen veriler somutlaştırılarak, dava konusu yer ile ayrı ayrı ( konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb. ) kira parasına etki eden tüm nitelikleri karşılaştırılmalı, emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı, dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası belirlenmeli, hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete; özellikle tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun makul bir kira parasına hükmedilmelidir."


Kiracı dava açabilir

Kiracı kira tutarının tespiti için dava açabiliyor. Kira artışında sınırları aşmak kiracıyı haklı duruma getiriyor. Emsal kira bedelleri her ay açıklanan oranlara göre adil bir şekilde artırılır. Kiracı, çevredeki benzer mülklerin kiralarına bakılarak mal sahibinden indirim yapması talep edip, talep kabul görmezse mahkemeye başvuruda bulunabilir.