Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracı tahliye davası avukatlık ücreti 2016!

Kiracı tahliye dava sürecinde bir avukat ile çalışılması durumunda belli bir miktar avukata ödeniyor. Peki, tahliye davalarında avukatlık ücreti 2016 ne kadar?


Kiracı tahliye davası avukatlık ücreti 2016!


Ev ve işyeri kiralamalarında sözleşme ancak Borçlar Kanunu kapsamında belirtilen haklı gerekçelerin doğması halinde tahliye davası açarak feshedilebiliyor.


Kiracının tahliye gerekçeleri; kiraya verenden kaynaklanabildiği gibi kiracıdan da kaynaklanabiliyor.


Kiraya veren; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,


Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebiliyor.


Kiracısı olan taşınmazı satın alan yeni malik de ihtiyaç nedeni ile açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirebiliyor.


Bunların aynı sıra kiracının tahliye taahhüdü vermiş olması, aynı ilçe sınırları içerisinde bir evinin olması ve kira bedelini ödemediği için iki haklı ihtar alması gibi nedenler de tahliye gerekçeleri arasında bulunuyor.


Yukarıda sıralanan tahliye gerekçeleri ile Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabiliyor. Dava sürecinde bir avukat ile çalışılması durumunda belli bir miktar avukata ödeniyor. Peki, tahliye davalarında avukatlık ücreti 2016 ne kadar?


Kiracı tahliye davalarında avukatlık ücreti 2016

Kiracı tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, avukatlık ücreti olarak hükmolunuyor. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamıyor.


Örneğin aylık kira bedeli bin TL ise; tahliye davalarında 12 bin TL avukatlık ücreti tahsil ediliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com