Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracıdan kaynaklanan tahliye sebepleri!

Taşınmaz mal kiralamalarında kiracının tahliyesi bildirim yolu ile yapılabildiği gibi dava yoluyla da yapılabiliyor. Peki, kiracıdan kaynaklanan tahliye sebepleri nelerdir?


Mesken ve işyeri kiralamalarında kiracının tahliyesi bildirim yolu ile yapılabildiği gibi dava yoluyla da yapılabiliyor. Dava yolu ile yapılacak tahliyelerde aranan şartlar Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Peki, kiracıdan kaynaklanan tahliye sebepleri nelerdir?


Kiracıdan kaynaklanan tahliye sebepleri

Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.


Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.


Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com