Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracısını ödemeyen kiracının tahliyesini isteyin!

Borçlar Kanunu'nun 299. Maddesi'ne göre kiracı ve ev sahibinin birçok hakkı bulunuyor. Bu kapsamda, mülk sahibi kiracısını ödemeyen kiracıdan tahliyesini isteyebilir.


Kiranın ne zaman ve ne kadar ödeneceği kira sözleşmesinde yer alıyor. Posta Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Kiracım kirasını ödemiyor. Neler yapabilirim?'' sorusunu cevapladı.


Kiracım kirasını ödemiyor. Neler yapabilirim?


Borçlar Kanunu'nun 299. Maddesi'nde kira ve kiracı arasında olan ilişki detaylı olarak anlatılır. Kişi kullanması ve yararlanması adına evine kiracının oturum hakkını tanırken, kiracı da bu oturma eyleminde üzerine düşen bedeli ödemekle yükümlüdür. Kira sözleşmeleri hem ev sahibini hem de kiracıyı bağlayan bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi bu anlamda her iki tarafa da borç yükleyen ve sorumluluklar tanıyan bir anlaşmadır. Kiranın ne zaman ve ne kadar ödeneceği kira sözleşmesinde yer almalıdır. Kiracı ay sonunda ya da kira süresinin bitiminde kira ücretini ödemelidir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, aylık kira parasının peşin ödeneceği öngörülmemişse kira bedeli, kiralanan süre işledikten sonra ödenecektir yani muaccel hale gelecektir.


Kiraya verilmiş bir taşınmazı tahliye edebilmek için kiralayan şu şekilde yol izleyebilir:


Kiracıya karşı aykırılık nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde bir tahliye davası açabilir. Dava sonunda ilamı icraya koyarak taşınmazın tahliyesini isteyebilir.


Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi halinde kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla taşınmazın tahliyesini isteyebilir ki bu ilk yoldan daha kolay ve uygulamada en çok tercih edilen yoldur. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye talepli ilamsız takip yapılmalıdır. Adi kiralara ilişkin TBK M. 315; "Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar" şeklinde düzenlenmiştir.