Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracıyı nasıl çıkarabilirim?

Mal sahibi ancak kanunda belirtilen tahliye nedenlerinin doğması halinde kiracısını çıkarabiliyor. Peki, siz de "Kiracıyı nasıl çıkarabilirim? Kiracı tahliye gerekçeleri nelerdir?" diye soruyorsanız işte yanıtı...


Kiracıyı nasıl çıkarabilirim?


Ev veya işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile senelik kira sözleşmesi imzalıyor. Bu sözleşmeler herhangi bir fesih yapılmaması durumunda sene sonunda tekrar yenileniyor.


Kira sözleşmesi sürenin sonunda ancak kiracı tarafından feshedilebiliyor. Buna karşın mal sahibi sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremiyor.


Mal sahibi ancak kanunda belirtilen tahliye nedenlerinin doğması halinde kiracısını çıkarabiliyor. Peki, siz de "Kiracıyı nasıl çıkarabilirim? Kiracı tahliye gerekçeleri nelerdir?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


1. Kiraya verenden kaynaklanan sebepler

a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar

Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,


belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


b. Yeni malikin gereksinimi

MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.


2. Kiracıdan kaynaklanan sebepler

Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.


Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.


Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com