Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiralananın kullanılmaması!

Kiralananın kullanılmaması durumunda kiracı ve mal sahibinin hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, kiralananın kullanılmaması halinde ne olur?


Kiralananın kullanılmaması!


Kiralananın kullanılmaması durumunda kiracı ve mal sahibinin hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanunen kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. 


Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden indirilir.


Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi

Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. 


Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.


Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com