Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kocaeli Körfez'de 84.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Körfez Belediyesi Barbaros Mahallesi'ndeki motorlu toplu birlik binası nitelikli arsayı 84.5 milyon TL'den satışa çıkardı..


Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde yer alan  30 bin 736 metrekare büyüklükte motorlu toplu birlik binası nitelikli arsayı satışa çıkardı. Taşınmazın muhammen bedeli 84.5 milyon TL olarak belirlendi. Gayrimenkul ihalesi, 26 Nisan'da gerçekleşecek.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


SATILACAK TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ:


Kocaeli Körfez


Satılacak Taşınmaz: Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait Körfez İlçesi Barbaros Mahallesi, 30.736,00 m2 yüzölçümlü uygulama imar planlarında SANAYİ alanı olarak düzenlenmiş olan 2567 ada 1 parsel sayılı motorlu toplu birlik binası nitelikli arsadır.


Geçici teminatın ödenmesinde:

a) Nakit olarak

b) Bankaların vereceği onaylı Kesin ve Süresiz teminat mektubu,

3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

İhaleye Katılacak istekliler aşağıdaki evrakı hazırlayacaklardır:

A- İÇ ZARF:

A- 1-İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B- DIŞ ZARF:


GEREKLİ BELGELER

Kocaeli Körfez

Kocaeli Körfez


İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 25/04/2017 Salı günü, saat 15:00’a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İhale şartnamesi 15.000,00 TL (On Beş Bin Türk Lirası) karşılığında, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İhaleyi alan alıcı, ihale kesin bedelini tebligatın kendisine tebellüğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Karar pulu, damga vergisi bedeli ile birlikte ihale bedelinin % 50’sini ödemek zorundadır. Geriye kalan P’lik kısım da, altı eşit taksitte ödenecektir. Alıcının tüm borcu kapandıktan sonra tapu devri yapılacaktır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.