Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konkordato şerhli tapu satılabilir mi?

Konkordato; borçlu kişi ve firmanın alacaklılarıyla anlaşmak suretiyle mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye yolu oluyor. Peki, konkordato şerhli tapu satılabilir mi?


Konkordato; borçlu kişi ve firmanın alacaklılarıyla anlaşmak suretiyle mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye yolu oluyor.


İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, icra mahkemesinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebiliyor.


Konkordato talebi üzerine icra mahkemesi, gerekli gördüğü takdirde, borçlunun malvarlığının muhafazası için kanunda belirtilen tedbirleri emredebiliyor.


Borçlarını ödeyebilmesi için borçluya verilen süre tapu kütüğüne şerh ediliyor. Peki, konkordato şerhli tapu satılabilir mi?


Konkordato şerhi bulundukça malikin bu taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı bulunmuyor. Buna göre tapusunda konkordato şerhi bulunan gayrimenkul sahibi gayrimenkulü satamıyor.


Kanun maddeleri:

Aşağıdaki sebeplere dayanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları, tapu kütüğüne şerh verilebilir:

1. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları,

2. Haciz, iflâs kararı veya konkordato ile verilen süre,

3. Aile yurdu kurulması, artmirasçı atanması gibi şerh verilmesi kanunen öngörülen işlemler.

Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com