Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut alımlarında KDV istisnası genişletildi!

KDV genel uygulama tebliğinde döviz olarak ülkeye gönderilen konut ve iş yeri teslimleri ile ulusal güvenlik içib teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasında yeni düzenlemeler yapıldı. Düzenleme yürürlüğe girdi...


Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik öngören Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle, konut ve işyeri tesliminde KDV istinası düzenlemesi gerçekleşti.


Düzenleme kapsamında, bedeli döviz olarak ülkeye getirilmek amacıyla konut veya işyeri teslimlerinde KDV istisnası; alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.


Tebliğle ilgili kararlara göre, bu kapsamda yapılacak döviz transferleri, transfer hakkında banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere bulunması veya dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiği hakkında satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri içeren bir muvafakatname verilmesi şartında istisna uygulamasında Türkiye'ye getirilen döviz olarak kabul görülecek.


İSTİSNANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Reuters'ın haberine göre; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasıyla ilgili Dair Tebliğ'in ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlerle ilgili KDV istisnası bölümüne eklenen hükümlerle ise ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamında bulunan araç, silah ve sistemleriyle ilgili araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin tesliminin de bu istisna kapsamında değerlendirilmesiyle ilgili düzenlemeler yapıldı.