Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kira gelir vergisi rehberi 2016!

Konut kira gelir vergisi, evini kiraya vererek gelir elde eden kimseler tarafından ödeniyor. İşte konut kira gelir vergisi rehberi 2016..


Konut kira gelir vergisi, evini kiraya vererek gelir elde eden kimseler tarafından ödeniyor. Ancak bu vergiyi her evini verenler ödemiyor.


Bir sene boyunca elde edilen gelirin istisna sınırını aşması halinde bu vergi yükümlülüğü doğuyor. Buna karşın istisna sınırının altındaki gelirler için kira gelir vergisi ödenmiyor.


2015 yılında elde edilen kira gelirleri için, 2016 yılında vergi ödemesi yapılıyor. Sadece konut kira geliri olan kimselerin ödemekle mükellef olduğu vergi ile ilgili esaslar şu şekilde sıralanıyor:


Konut kira gelir vergisi rehberi 2016!


→ 2015 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 3.600 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.


→ 2015 yılı için 3.600 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.


→ Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.


→ Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.


→ Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamayacakları gibi bu sistemden de faydalanamazlar.


→ Mesken kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler. Fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.


→ Götürü gider yöntemini seçenlerin mesken kira gelirinden 3.600 TL istisna düşüldükten sonra %25 oranında indirim uygulanır.


→ Gerçek gider yöntemini seçenler sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2015 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabileceklerdir.


→ Gerçek gider yöntemini seçenler kiraya verdikleri mesken için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.


→ Gerçek gider yöntemini seçenler sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında gider olarak gösterebilirler.


→ Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.


→ Mükellefler 01/01/2015-31/12/2015 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2015 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.


→ Mesken kirası elde edip beyan vermeyen veya eksik beyan edenler 3.600 TL lik istisnadan yararlanamazlar.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com