Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konutta KDV oranı yüzde 8'e düştü!

Konutta KDV oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre konutta KDV oranı yüzde 8'e düştü..


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Kararın geçici 1. maddesinden sonra gelmek üzere geçici madde eklendi.


Buna göre bu kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların 31 Mart 2017 tarihine kadar teslimlerinde aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanacak.


Arsa birim metrekare vergi değeri; 0-499 TL arası olanlar yüzde 1 oranında, 500-999 TL arası olanlar yüzde 8 oranında, 1000 TL ve üzeri olanlar yüzde 18 oranında KDV ye tabi idi.


Ancak alınan karar ile yüzde 18 KDV oranı ödenecek konutların 31 Mart 2017 tarihine kadar teslim edilmesi durumunda, KDV oranı yüzde 8 oldu.


Katma değer vergisi oranları

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  yüzde 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, yüzde 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, yüzde 8 olarak tespit edilmiştir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com