Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi!

Kooperatife sonradan da ortak olunabiliyor. Bunun için ortak olmak isteyen kimsenin bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekiyor. İşte kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi..Kooperatif kurabilmek için toplamda en az 7 ortak gerekiyor. Bu sayının altındaki ortaklar kooperatif kuramıyor.


Kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kuruluyor. Ana sözleşmedeki imzaların

noterce onaylanması gerekiyor.


Kooperatife sonradan da ortak olunabiliyor. Bunun için ortak olmak isteyen kimsenin bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekiyor. 


Kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi!


................ KOOPERATİFİ ORTAK KAYIT ve KABUL DİLEKÇESİ

 

ADI SOYADI:

BABA ADI:

DOĞUM YERİ VE YILI:

BAĞLI OLDUĞU SOS.GÜV.KUR.:

İŞ YERİ ADRESİ, TELEFON NO:

İKAMETGAH ADRESİ:

ORTAĞIN ADINA HABERDAR 

EDİLEBİLECEK KİŞİNİN ADRESİ:

 

 1163 sayılı Kooperatifler kanununa göre düzenlenmiş ....................... KOOPERATİFİ Ana sözleşmesini okudum. 1163 sayılı Kooperatifler kanunu, Kooperatif Anasözleşmesi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun hüküm ve kararlarına uymaya, vecibelerini yerine getirmediğim taktirde ilişiğimin kesilmesine itirazım olmayacağını peşinen kabullenir ve taahhüt eder,

 

Ortaklığımın kabulünü Olur’larınıza sunarım.

            

 Ad Soyad İmza

 

 Kooperatif Yönetim Kurulunun …../…../20….tarih ve 20…../………..sayılı kararı ile ortaklığa kabul edilmiştir.

 

Başkan                                                     II.Başkan              


Kooperatif Giriş Tarihi         :

Kooperatif Giriş Numarası                :