Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mayıs ayı vergi takvimi 2016!

Gelir İdaresi Başkanlığı her ay hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini vergi takvimi dahilinde açıklıyor. İşte Mayıs ayı vergi takvimi 2016!


Gelir İdaresi Başkanlığı her ay hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini vergi takvimi dahilinde açıklıyor. Mayıs ayı vergi takvimine göre bu ay emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri devam ediyor. Veraset ve intikal vergisi ödemeleri 1-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.


Mayıs ayı vergi takvimi 2016


İlk Tarih Son Tarih Konu

01/04/2016 02/05/2016 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi


01/04/2016 02/05/2016 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi


01/04/2016 02/05/2016 Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/04/2016 02/05/2016 Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/04/2016 02/05/2016 Mart 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2016 02/05/2016 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 9. taksit ödemesi


01/05/2016 10/05/2016 16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 10/05/2016 16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/05/2016 16/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 16/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/05/2016 16/05/2016 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


01/05/2016 16/05/2016 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


01/05/2016 16/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 16/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 16/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 16/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 17/05/2016 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


01/05/2016 17/05/2016 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi


01/05/2016 20/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 20/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 20/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 20/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/05/2016 20/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 20/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 23/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/05/2016 23/05/2016 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı


01/05/2016 23/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/05/2016 24/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/05/2016 25/05/2016 1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi


16/05/2016 25/05/2016 1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/05/2016 26/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/05/2016 26/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/05/2016 26/05/2016 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi


01/05/2016 26/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/04/2016 31/05/2016 2015 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında)


01/03/2016 31/05/2016 2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi


01/05/2016 31/05/2016 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi


02/05/2016 31/05/2016 2015 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında)


01/05/2016 31/05/2016 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması


01/03/2016 31/05/2016 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi


01/05/2016 31/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/05/2016 31/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/05/2016 31/05/2016 Nisan 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2016 31/05/2016 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi


01/05/2016 31/05/2016 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi


01/03/2016 31/05/2016 2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)


01/03/2016 31/05/2016 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com