Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mesken kira gelirinde istisna 2016!

2015'te taşınmazını kiraya vererek gelir elde eden kimseler, 2016 yılında vergi mükellefi oluyor. İşte mesken kira gelirinde istisna 2016 esasları..


1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında taşınmazını kiraya vererek gelir elde eden kimseler, 2016 yılında vergi mükellefi oluyor.


Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının 2015 yılı için istisna tutarı 3.600 TL altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmuyor.


Örnek: Bay (B), 2015 yılında meskenini aylık 270 TL’den kiraya vermiş ve yıllık 3.240 TL kira geliri elde etmiştir. Bu durumda elde edilen hasılat mesken istisna tutarı olan 3.600 TL’nin altında olduğundan beyan edilmeyecektir İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.


Mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. 2015 yılında 3.600 TL’nin altında mesken kira geliri olanlar yıllık beyanname vermeyecektir. Örneğin, konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır. İşyeri kira gelirine istisna uygulanmaz.


Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar 3.600 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. Ayrıca, 3.600 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2015 yılı için 106.000 TL aşanlar, 3.600 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. 


Örneğin, Bay (C), 2015 yılında, konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 10.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 30.000 TL işyeri kira geliri ve 90.000 TL ücret geliri elde etmiştir. 


Bay (C)’nin elde etiği kira geliri için istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2015 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamının 106.000 TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacaktır. Elde edilen gelir toplamının (10.000 + 30.000 + 90.000 = 130.000 TL) 2015 yılı bakımından belirlenen tutarı (106.000 TL) aşması nedeniyle, 10.000 TL’lik konut kira gelirine ilişkin olarak 3.600 TL’lik istisnadan faydalanılması mümkün olmayacaktır.


- Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için (2015 yılı için) 3.600 TL’lik istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.


- Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com