Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras kalan evde kim oturur?

Miras, bir kimsenin vefatının ardından yasal mirasçılarına kalan maddi ve manevi değerler oluyor. Bir kimseye mal mülk kalabileceği gibi bazı hak ve borçlar da kalabiliyor.


Miras, bir kimsenin vefatının ardından yasal mirasçılarına kalan maddi ve manevi değerler oluyor. Bir kimseye mal mülk kalabileceği gibi bazı hak ve borçlar da kalabiliyor.


Bir yakınının vefatı dolayısı taşınmaz malın miras kalması durumunda miras kalan gayrimenkulün intikal işlemleri tapu müdürlüğünde yapılıyor. Mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, elbirliği ortaklığı olarak tanımlanan; mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelmiş oluyor. 


Bu nedenle, mirasçıların terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf etmeleri gerekiyor. 


Peki miras olarak bir evin kaldığını düşünelim. Bu ev kimin olur? Miras kalan evde kim oturur?


Miras kalan evde kimin oturacağına mirasçılar kendi aralarında yaptıkları anlaşma ile karar verebiliyor. Miras kalan evde mevcut oturan biri varsa ve diğer mirasçıların da oturmak isteyen olursa;bu durum yasal yollarla çözülebiliyor.


Miras kalan evin içinde mirasçılardan oturan varsa ve miras kalan evde oturan mirasçının tapuya şerh edilmiş bir sükna hakkı veya yasal kiracı sıfatı yoksa diğer mirasçılar bu durum karşısında; Kaymakamlığa gidilerek, zilyetliğe tecavüzden tahliyesi için müracaat edilebiliyor.


Miras kalan evin satılması..

Kanunen mirasçılar, mirasın paylaşılmasını isteme hakkına sahip oluyor. Dolayısı ile miras kalan evin satışının yapılması ve payının tahsili için ortaklığın giderilmesi davası açabiliyor.


Mirasta saklı pay oranları 2016

Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:

1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,

2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,

3. Kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri,

4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com