Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras ne zaman devlete kalır?

Bir kimsenin vefat etmesi halinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller yasal mirasçılarına intikal ediyor. Yasal mirasçılar arasında devlet de yer alıyor. Peki, miras ne zaman devlete kalır?


Miras ne zaman devlete kalır?

Bir kimsenin vefat etmesi halinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller yasal mirasçılarına intikal ediyor. Kanunen mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan mirasbırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir.


Bu mirasçılardan hiç biri yoksa, mirasbırakan mirasının tamamında tasarruf edebilir.


Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:

1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,

2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,

3. Kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri,

4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.


Tasarruf edilebilir kısım, terekenin mirasbırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanıyor.


Hesap yapılırken, mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri terekeden indirilir.


Mirasbırakanın yasal mirasçıları arasında devlet de yer alıyor. Peki, miras ne zaman devlete kalır?


Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer.