Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras ortaklığı nedir?

Bir yakınınızın vefat ettiğini ve mirasçılarından biri olduğunuzu düşünelim. Bu durumda kalan meydana gelen miras ortaklığı nedir?


Miras ortaklığı nedir?


Bir yakınınızın vefat ettiğini ve mirasçılarından biri olduğunuzu düşünelim. Bu durumda kalan miras üzerinde diğer mirasçılar ile birlikte bir ortaklık söz konusu oluyor. Peki, miras ortaklığı nedir? Mirasçıların sorumlulukları nelerdir?


Miras ortaklığı; Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsıyor.


Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.


Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir.


Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır.


Bir mirasçı ödemeden aciz hâlinde ise, mirasın açılması üzerine diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin  alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler.


Mirasçıların sorumluluğu

Mirasçılar, tereke borçlarından müteselsilen sorumludurlar. Ana ve baba veya büyük ana ve büyük baba ile birlikte yaşayan ve emeklerini veya gelirlerini aileye özgüleyen ergin çocuklar ile torunlara verilecek uygun miktardaki tazminat, bu yüzden terekenin borç ödemeden acze düşmemesi kaydıyla tereke borcu sayılır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com