Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras sebebiyle istihkak davası nedir?

Miras sebebiyle istihkak davası, Medeni Kanun gereğince mirasçılar tarafından açılabilen davalar arasında yer alıyor. Peki, miras sebebiyle istihkak davası nedir?


Miras sebebiyle istihkak davası nedir?


Miras sebebiyle istihkak davası, Medeni Kanun gereğince mirasçılar tarafından açılabilen davalar arasında yer alıyor.


Kanunen yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabiliyor.


Bu davada hâkim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözüyor.


Hâkim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır.  


Hükümleri

Miras sebebiyle istihkak davasının kabulü hâlinde, tereke veya terekeye dahil mal, davacıya zilyetliğe ilişkin hükümler uyarınca verilir.


Miras sebebiyle istihkak davasında davalı, tereke malını zamanaşımı yoluyla kazandığını ileri süremez.


Zamanaşımı

Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyiniyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.


İyiniyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com