Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras taksim sözleşmesi noter harcı 2016!

Kalan miras üzerinde mirasçılar miras taksim sözleşmesi imzalayabiliyor. Peki, miras taksim sözleşmesi noter harcı 2016 ne kadar?


Miras taksim sözleşmesi noter harcı 2016!


Miras Hukuku gereğince vefat eden bir kimsenin taşınır ve taşınmaz malları, bazı hakları ile borçları miras olarak yasal ve atanmış mirasçılarına kalıyor.


Miras paylaşımı yapılabilmesi için eğer vasiyet bulunmuyorsa mirasçılık durumları belli olduktan sonra her bir miras bırakan için ayrı ayrı olmak üzere terekenin tespiti davası açılması gerekiyor. 


Bu davalarda yapılacak araştırma ive tespit neticesinde edilebilen mal varlığı mirasçılar arasında payları oranında paylaşılması gerekiyor. Ancak, miras paylaşımı hususunda mirasçılar arasında anlaşmazlık olduğunda dava açılabiliyor.


Kalan miras üzerinde mirasçılar miras taksim sözleşmesi imzalayabiliyor. Sözleşme noter huzurunda da imzalanabiliyor. Bu durumda notere belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Miras taksim sözleşmesi noter harcı 2016 ne kadar?


2016 yılı noter harçları tarifesine göre, miras taksim sözleşmesi için 60,80 TL harç tahsil edilecek.


Miras taksim sözleşmesi örneği:


TARAFLAR :

......................... arasında aşağıdaki koşullarla bir miras taksim sözleşmesi akdolunmuştur.


İşbu sözleşmede ;


……...........……..” devreden “,

……............…….” devralan ” olarak anılacaktır.


KONU :


İşbu sözleşmenin konusu, ……….vefatı sonucunda devredenlerin kendilerine intikal eden, tapuda ………….adına kayıtlı olan ve edinilmiş mal rejimi gereği yarısının da ona ait olduğu, terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payına düşen …………..yer alan konutun mülkiyet hakkının tamamını, mirasçılardan olan ………(devralana) devretmesidir.


TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :


Devredenler, ………..tarihinde ölen …….’dan kendilerine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan yukarıda bahsi geçen mülkiyet üzerindeki miras payının tamamını devralana, …………terekenin kalan kısmından hiçbir hak talep etmemesi şartıyla devretmiştir.


YETKİLİ MAHKEME :


İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için …………yetkili olacaktır.


İşbu sözleşme, ../../2016 tarihinde ………………………..’ da beş nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, diğer nüshalar devredenlerde kalmıştır.


Devreden              

DevralanIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com