Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras vergisi beyannamesi nasıl verilir?

Miras vergisi, kendisine miras kalan mirasçılar tarafından 3 sene boyunca ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname veriliyor. Peki, miras vergisi beyannamesi nasıl verilir?


Miras vergisi, kendisine miras kalan mirasçılar tarafından 3 sene boyunca senede 2 eşit taksit halinde ödeniyor. Vergi için ilk taksit ödemeleri Mayıs ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım'da ödeniyor.


Buna göre 2017 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri önümüzdeki hafta başlıyor. Vergi ödemelerinden önce mükellefin beyanname vermesi gerekiyor. Peki, miras vergisi beyannamesi nasıl verilir?


Miras vergisi beyannamesi verme yerleri:

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, vergi dairesinde doldurulabiliyor. Beyannameler aynı zamanda taahhütlü olarak posta ile de gönderilebiliyor.


Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna veriliyor. 


Miras vergisi beyannamesi verme zamanları:

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;

Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,


Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde verilir,

Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde,

Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden dört ay içinde,

Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde,

Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden bir ay içinde, verilir.


Miras vergisi beyannamesi verirken gerekenler:

-Veraset ilamı,

-Vasiyetname, miras mukavelenamesi, 

-Borç ve masraflara ait belgeler,

-Ticari bilanço ve gelir tablosu,

-Gayrimenkuller için, tapunun fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış bir belge 

-Ölüm ve Mirasçılık Bildirimi; Bu bildirim formu, veraset ve intikal vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgâhının bağlı olduğu muhtarlığa tasdik ettirilmesi zorunludur. (Murisin Türkiye'deki son ikametgâhı bilinmiyor ise söz konusu belge aranılmayacaktır.) Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com