Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Muhtarlık - Nasıl muhtar adayı olunur?

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde muhtar adaylığı nasıl gerçekleştirilir? Muhtar adayı olmak için nereye başvurulur? Kimler muhtar adayı olabilir? İşte muhtar adayı olma şartları 2014!


Muhtarlık - Nasıl muhtar adayı olunur?

Muhtar adayı olma şartları 2014!Nasıl muhtar adayı olunur?


Muhtarlık seçimleri için başvuru yapmaya gerek yoktur. Seçim günü sandık yanına muhtar pusulaları bırakılır. Seçtiğimiz muhtar adayının pusulası onaylanarak sandığa atılır. En çok oyu alan, muhtar olur. Muhtar, ihtiyar heyeti ve azaları adaylığı için herhangi bir kuruma başvurmanıza gerek yoktur…


Partiler aza veya muhtar adayı gösteremezler.


Muhtar adayı olmak için gereken şartlar nelerdir?


Kanun o özellikleri şöyle tanımlamış:


- Türk olmak,

- Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydan beri o mahallede oturmakta bulunmuş olmak,

- 25 yaşını bitirmiş olmak,

Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

- Türkçe okur yazar olmak, şarttır.Muhtar adayının oy pusulası nasıldır?


- Oy pusulaları beyaz bir A-4 kağıdının 4'de biri büyüklüğünde olur. Fotokopi kağıdının dörtte biri...


- Muhtar adayları hangi mahalleden veya köyden aday oluyor ise oy pusulasının üst kısmına aday olduğu yeri yazarlar.


- Oy pusulasının alt kısmında ise kendi isimleri bulunur.


- Oy pusulaları seçim mahallinde bulunan sandık başkanlarına teslim ederler.Muhtar adaylarını ilgilendiren kanun hangisidir?


                                                   6319 

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE 

İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası : 2972 

 Kabul Tarihi : 18/1/1984 

 Yayımladığı R. Gazete : Tarih : 18/1/1984 Sayı : 18285 

 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 4 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 Amaç ve kapsam: 

 Madde 1 – Bu Kanun mahalli idareler organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenler. Bu amaçla: 

 a) İl genel meclisi üyelerinin, 

 b) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin, 

 c) Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin, 

 Seçim sistemi, usul, dönem ve zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine, aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsar. 

 Seçim sistemi ve usulü: 

 Madde 2 – Mahalli idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır. 

Seçim çevresi: 

 Madde 3 – İl genel meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir. 

 Belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçimi için, her belde bir seçim çevresidir. 

 Büyük şehirlerdeki seçim çevresi: 

Madde 4 – (Değişik: 12/11/2012-6360/29 md.) 

Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye sınırlarından oluşur. 

 Seçilecek üye sayısı: 

 Madde 5 – Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır.