Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Münevver Ayaşlı Yalısı

Gazeteci Münevver Ayaşlı’nın 1936 yılında yaptırdığı yalıdır. Beylerbeyi’nde yer almaktadır.
Münevver Ayaşlı Yalısı


Münevver Ayaşlı Yalısı nerede yer almaktadır?


Münevver Ayaşlı Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu caddesinde 1936 tarihinde Münevver Ayaşlı tarafından Mimar Sedat Hakkı Eldem’e yaptırılmıştır.1906 yılında Selanik’te doğmuş olan Münevver Ayaşlı, Caferi Tayyar Beyin kızıdır.1930 yılında Sadullah Paşa’nın oğlu Lahey büyükelçisi Nusret Ayaşlı ile evlenmiştir.1944 yılında Nusret Beyin vefatı üzerine Münevver Ayaşlı yazarlığa ve gazeteciliğe başlamıştır. Döneminin önemli bir yazarı olmuştur. Münevver hanım 1999 tarihinde vefat etmiştir. Yalının daha evvelki sahibi Talat beyin oğlu Fuat beydir. Fuat beyin vefatı üzerine yalı satılmıştır. Bugün Villa Bosphorus ismiyle Lokanta olarak faaliyet göstermektedir.Münevver Ayaşlı Yalısı


Münevver Ayaşlı kimdir?


1906 yılında Selanik’te doğmuştur. 1936 yılında Beylerbeyi İskele Caddesi'ndeki bugün Ayaşlı Yalı Vakfı'na ait olan eski yalı satın alarak yeniden inşa ettiren Ayaşlı, burayı bir kültür merkezi haline getirmiştir. Fransa'da eğitim gören, Şark Dilleri Okulu'nu bitiren ve tasavvuf konusunda köklü bilgilere sahip Münevver Ayaşlı’nın başlıca eserleri şöyledir:


Teşrin-i Sani ve Ötesi Kıbrıs ve Fetvası, Pertev Beyin Üç Kızı, Pertev Beyin İki Kızı, Pertev Beyin Torunları (Birbirinin devamı), İşittiklerim...Gördüklerim...Bildiklerim..., Dersaadet..., Edeb Yahu, Vaniköyü'nde Fazıl Paşa Yalısı, Hatırlayabildiklerim (3 Kitap).


Münevver Ayaşlı Yalısı’nın mimari yapısı nasıldır?


Ayaşlı yalısı; Beylerbeyi'nde, deniz kıyısında geleneksel yalı tipini yeniden üretmeye çalışan, iki katlı bir yapıdır. Planı kategorik olarak geleneksel karnıyarık, iki cepheli sofa tipine aittir. Üst katta, sofa ön ve arkada dışarıya açılır. Dört narin kolonla yükseltilen bu köşkler, düşey pencere düzenleriyle iyi aydınlatılmış çıkmalar oluştururlar.


Ayaşlı Yalısı’nın yan tarafındaki yalının ilk sahibi Bursalı Şemsi Efendi'dir. İçinde asma katlı semahanesi olup, Bursa Mevlevihanesi’nin yazlık şeyh evi olarak kullanılmıştır. Ayrıca, bahçesinde İskele Sokağı'na cepheli 2 katlı ahşap bir ev daha varmış. Fakat günümüzde yalının mimari yapısı bozularak 3 katlı apartman şekline dönüştürülmüş, bahçedeki 2 katlı ahşap ev de yıkılarak otopark yapılmıştır.