Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Nükleer tesisler için ön izin süresi uzatılabilecek!

Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 18 Mayıs 2016 tarihinde 29716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 18 Mayıs 2016 tarihinde 29716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Yapılan değişikliklik ile yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirildi.


Maddenin değiştirilmeden önceki hali;

"(1) Uygun görülen taleplere yirmidört aya kadar ön izin verilebilir. Ön izin sahibinin, ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde bulunması, mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi vermesi halinde ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren oniki ay süreyle ön izin ve sorumlulukları devam eder.  Ön izin süresi toplam otuzaltı ayı geçemez. Ancak nükleer tesis izinlerinde bu süre toplam altmış aydır."


Değiştirilmiş hali;

“(1) Uygun görülen taleplere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Ön izin sahibinin ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde bulunması ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi vermesi halinde, ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren on iki ay süreyle ön izin ve sorumlulukları devam eder. Ön izin süresi nükleer tesis izinlerinde toplam altmış ay, diğerlerinde ise toplam otuz altı aydır. Ancak, nükleer tesis izinlerinde mevcut ön izin süresinin yetmemesi ve talep edilmesi halinde Bakanlıkça uygun görülecek süre kadar ön izin uzatılabilir.”


Yukarıda yer alan maddelere göre yapılan düzenleme ile "Nükleer tesis izinlerinde mevcut ön izin süresinin yetmemesi ve talep edilmesi halinde Bakanlıkça uygun görülecek süre kadar ön izin uzatılabilir." hükmüne yer verildi.Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik!


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com