Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

ÖİB 22 gayrimenkulün ihale süresini uzattı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 28 Haziran 2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan 22 gayrimenkulün satış ihalesi ertekendi..


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 28 Haziran 2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan aşağıda sıralanan 22 gayrimenkulden 1-13 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 06/09/2018 Perşembe günü saat 17:00 olan son teklif verme tarihi 11/10/2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar, 14-24 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 13/09/2018 Perşembe günü saat 17:00 olan son teklif verme tarihi 18/10/2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar uzattı.


YATIRIMCILARA DUYURU


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


İdaremizce 28/06/2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;


1. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4410 ada, 2 no.lu parseldeki 12.304,53 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


2. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4411 ada, 1 no.lu parseldeki 9.290,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


3. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 2932 no.lu parseldeki 2.275,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


4. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 2934 no.lu parseldeki 7.875,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


5. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 5718 no.lu parseldeki 3.039,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


6. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 7630 no.lu parseldeki 16.229,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


7. Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada, 2 no.lu parseldeki 295,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


8. Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada, 51 no.lu parseldeki 853,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


9. Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mahallesi, 1877 ada, 3 no.lu parseldeki 676,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın 365/2400 oranındaki hissesinin,


10. Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mahallesi, 1877 ada, 5 no.lu parseldeki 698,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

 

11. Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 492 no.lu parseldeki 27.125,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,


12. Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 981 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


13. Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 1698 no.lu parseldeki 2.318,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


14. Erzurum ili, Oltu ilçesi, Yusufziyabey Mahallesi, 198 ada, 11 no.lu parseldeki 7.280,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,


15. Erzurum ili, Oltu ilçesi, Şendurak Mahallesi, 600 ada, 710 no.lu parseldeki 11.538,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,


16. Kastamonu ili, İhsangazi ilçesi, Çay Mahallesi, 261 ada, 5 no.lu parseldeki 6.210,29 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,


17. Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 795 ada, 36 no.lu parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,


18. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1177 ada, 1 no.lu parseldeki 2.648,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


19. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1178 ada, 1 no.lu parseldeki 6.032,85 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


20. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1179 ada, 1 no.lu parseldeki 6.238,83 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


21. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1181 ada, 1 no.lu parseldeki 2.510,05 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

 

22. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1182 ada, 1 no.lu parseldeki 4.257,22 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


23. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1183 ada, 1 no.lu parseldeki 5.728,89 m2 yüzölçümlü taşınmazın,


24. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 37 no.lu parseldeki 1.436,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının


satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 1-13 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 06/09/2018 Perşembe günü saat 17:00 olan son teklif verme tarihi 11/10/2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar, 14-24 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 13/09/2018 Perşembe günü saat 17:00 olan son teklif verme tarihi 18/10/2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.


Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, son teklif verme tarih ve saatine kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.