Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

ÖİB Ankara Gölbaşı'nda 18 gayrimenkulü satıyor!

ÖİB, Ankara Gölbaşı İlçesi'ne bağlı Karaoğlan Mahallesi, Taşpınar Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Karacakaya Mahallesi'ndeki 18 gayrimenkulü satıyor..


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Gölbaşı İlçesi'ne bağlı Karaoğlan Mahallesi, Taşpınar Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Karacakaya Mahallesi'nde yer alan 18 gayrimenkulü satış yöntemi ile özelleştiriyor.  Gayrimenkuller için son teklifler 15 Şubat 2018 tarihine kadar verilebilecek.TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.


1) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaoğlan Mahallesi, 1262 ada, 5 parseldeki 3.069,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


2) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaoğlan Mahallesi, 113412 ada, 4 parseldeki 1.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


3) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaoğlan Mahallesi, 118875 ada, 10 parseldeki 12.788,98 m2 yüzölçümlü taşınmaz


4) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 6 parseldeki 1.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


5) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112443 ada, 3 parseldeki 1.612,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


6) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112443 ada, 6 parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


7) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112396 ada, 2 parseldeki 929,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


8) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112404 ada, 5 parseldeki 1.327,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


9) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 967 ada, 3 parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


10) Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 5 parseldeki 2.873,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


11) Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 8 parseldeki 4.431,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


12) Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 9 parseldeki 3.645,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


13) Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 9 parseldeki 4.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


14) Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 10 parseldeki 3.305,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


15) Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62085 ada, 5 parseldeki 2.586,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


16) Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62087 ada, 8 parseldeki 5.963,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


17) Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62091 ada, 10 parseldeki 5.857,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz


18) Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62198 ada, 5 parseldeki 2.675,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.


2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.


3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.


4 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;


- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,


- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,


- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası


hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.


5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.


İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.


6 - İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.


7 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.


8 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.