Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ömür boyu gelir sözleşmesi nedir?

Ömür boyu gelir sözleşmesi Borçlar Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre yapılıyor. Peki, ömür boyu gelir sözleşmesi nedir? Nasıl yapılır?


Ömür boyu gelir sözleşmesi nedir?


Ömür boyu gelir sözleşmesi, gelir borçlusunun gelir alacaklısına, içlerinden birinin veya üçüncü bir kişinin ömrü boyunca belirli dönemsel edimlerde bulunmayı üstlendiği sözleşme oluyor.


Borçlar Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre bu sözleşme, aksine açık bir hüküm yoksa, gelir alacaklısının ömrü boyunca yapılmış sayılıyor.


Gelir borçlusunun veya üçüncü bir kişinin ömrüyle sınırlı olarak bağlanmış olan gelir, aksi kararlaştırılmamışsa gelir alacaklısının mirasçılarına geçer.


Ömür boyu gelir sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.


Gelir alacaklısının hakları

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa ömür boyu gelir, her altı ayda bir ve peşin olarak ödenir.


Gelirin süresi ömrüne bağlanmış olan kişi, peşin ödeme öngörülen dönemin sona ermesinden önce ölse bile, o döneme ait gelirin tamamı gelir borçlusu tarafından borçlanılmış sayılır.


Gelir borçlusu iflas ederse, gelir alacaklısı, gelir borçlusunun yükümlü olduğu dönemsel gelirin elde edilebilmesi için ilgili sosyal güvenlik kurumunca ödenmesi gereken anaparaya denk düşen bir parayı iflas masasına kaydettirme hakkını elde eder.


Sözleşmeyle aksi kararlaştırılmamışsa gelir alacaklısı, haklarını başkasına devredebilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com