Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Önalım hakkı dava dilekçesi!

Paylı mülkiyette, taşınmazın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde halinde hissedarlar bir dilekçe ile önalım hakkı davası açabiliyor. İşte önalım hakkı dava dilekçesi örneği...


Önalım hakkı dava dilekçesi!


Paylı mülkiyette, taşınmazın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların aynı sözleşmesel şartlarla bu payın öncelikle alıcısı olabilme yetkisini kendilerine veren hakka, kanuni önalım hakkı deniyor.


Medeni Kanun gereğince paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabiliyor.


Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlü oluyor. Peki, önalım hakkı dava dilekçesi nasıl yazılır?


Önalım hakkı dava dilekçesi..


.........… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI      :


VEKİLİ      :


DAVALI      :


KONU        : Önalım hakkının kullandırılması talebinden ibarettir.DAVA DEĞERİ   : ...… TL


AÇIKLAMALAR   :

1- Davalı, müvekkilin paydaşı olduğu  tapunun …gün …ada, …pafta …parsel sırasında kayıtlı …mevkiinde, doğusu …, batısı …, kuzeyi …, güneyi … ile çevrili taşınmazdaki müvekkilin ablası   ….’nin hissesini bundan 10 gün evvel satın almıştır.


2- Ancak söz konusu hissenin satışı müvekkilime haber verilmemiştir. Müvekkilim satışı yeni öğrenmiştir ve şufa hakkını kullanmayı istemektedir.  Müvekkil zarara uğrayacak olan davalının hisse satış bedelini masraflarıyla birlikte davalıya ödemeye hazırdır.HUKUKİ NEDENLER  : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal nedenler.


HUKUKİ DELİLLER   : Tapu kaydı, veraset ilamı, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.SONUÇ VE İSTEM   : Müvekkilin yasal önalım hakkının tanınarak davalı üzerindeki taşınmaz hissesinin müvekkil adına tapuya yazılmasına karar verilmesini ve masrafların ve ücreti vekaletin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. 


.../.../...


Davacı Vekili

Av
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com