Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Önalım hakkı ne zaman kullanılır?

Bir taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkına önalım hakkı deniyor. Peki, önalım hakkı ne zaman kullanılır?


Önalım hakkı ne zaman kullanılır?


Bir taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkına önalım hakkı deniyor. Bu hak, Medeni Kanun kapsamında düzenleniyor.


Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlü oluyor. 


Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Peki, önalım hakkı ne zaman kullanılır?


Kanunen cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamıyor. Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekiyor.


Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabiliyor.


Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşüyor.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com