Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Orkun Özüer kimdir?

Katıldığı mimari proje yarışmalarında, biri uluslararası olmak üzere 4 birincilik, toplam 18 ödülün sahibi olan Mimar Orkun Özüer kimdir?


2000 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nü; 2005 yılında da aynı üniversitenin mimari tasarım yüksek lisans programından “İnsana İlişkin Veriler Işığında Mimari Tasarım ve Öne Çıkan Mekânsal Kavramlar” başlıklı teziyle yüksek mimar ünvanı aldı. 


Katıldığı mimari proje yarışmalarında, biri uluslararası olmak üzere 4 birincilik, toplam 18 ödül kazandı.


Projeleri:

Türkiye Noterler Birliği Merkez Binası

Türkiye Noterler Birliği Binası’nın kullanıcıları için bir “iletişim ortamı” olarak planlanması, tasarım felsefesinin temelini oluşturmaktadır. İç ve dış mekanlar arasındaki bağlantılar, Noterler ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirirken, aynı zamanda, sosyal bir çalışma ortamı yaratmaktadır. 


Avlu etrafında gelişen, geleneksel kervansaray plan şemasının modern bir yorumu olarak ele alınan yapı, kullanıcılarına çağdaş ve verimli çalışma ortamı sağlamaktadır. 


Atrium, konferans fuayesini, giriş ve sergi holünü, kat köprülerini kapsayan, sosyal ve çalışma alanları ile iç bahçeyi görsel ve fonksiyonel olarak bütünleştiren bir hacim oluşturmaktadır. Yapı kurgusunun berraklığı, algıya açıklık, mekanlar arasındaki sürekliliğin sağlanması, saydamlık gibi özellikler, tasarımın her aşamasında öne çıkan faktörler olmuştur.