Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik!

18 Mayıs 2016 tarihinde 29716 sayılı Resmi Gazete'de Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı..


Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 18 Mayıs 2016 tarihinde 29716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin 15. maddesi değiştirildi.


YÖNETMELİK


ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Uygun görülen taleplere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Ön izin sahibinin ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde bulunması ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi vermesi halinde, ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren on iki ay süreyle ön izin ve sorumlulukları devam eder. Ön izin süresi nükleer tesis izinlerinde toplam altmış ay, diğerlerinde ise toplam otuz altı aydır. Ancak, nükleer tesis izinlerinde mevcut ön izin süresinin yetmemesi ve talep edilmesi halinde Bakanlıkça uygun görülecek süre kadar ön izin uzatılabilir.”


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com