Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Orman yol şebeke planı nedir?

Hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait her orman için tutulan kayıtlarda yer alan orman yol şebeke planı nedir?


Hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait her orman için Orman Genel Müdürlüğünü merkezinde, bölge müdürlüklerinde ve işletme müdürlüklerinde müstakil olarak kayıt tutuluyor. 


Bu kayıtlarda; Özellik Oluru, mesul müdür ataması veya görevlendirilmesi, amenajman planı, yol şebeke planı, tapu belgesi, tesis şekli, Kanunun 47 nci veya 52 nci madde şerhi, izin durumu ve benzeri bilgileri ihtiva eden belgelere yer verilir.


Peki, orman yol şebeke planı nedir?


Yol şebeke planı

Ormanın devamlılığı ve işletmesine yönelik olarak Devlet ormanlarındaki usul ve esaslara göre yapılması gereken yol şebeke planı; hususi ormanların veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların sahipleri tarafından yaptırılarak mülkiyet ve inşaat tekniği yönünden bölge müdürlüğünce incelenerek uygunluğu halinde Genel Müdürlüğe gönderilir. 


Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı ile İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından planın uygulanmasında sakınca olmadığı belirtilerek imza ile tasdik olunur.


Yol şebeke planlarının sahipleri tarafından yaptırılmaması halinde plan orman idaresi tarafından yapılarak veya yaptırılarak masrafı defaten sahiplerinden alınır.


Yol şebeke planlarının uygulanmasının takibi ve kontrolü ise, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı ve ilgili orman idaresi tarafından müştereken yürütülür.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com