Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ortaklığın giderilmesi dilekçesi örneği!

Hisseli gayrimenkule sahip olan hissedarlar, bu gayrimenkulün satılmasını ve hisse payını almayı açacağı dava ile isteyebiliyor. İşte ortaklığın giderilmesi dilekçesi örneği..


Ortaklığın giderilmesi dilekçesi örneği!


Hisseli gayrimenkule sahip olan hissedarlar, bu gayrimenkulün satılmasını ve hisse payını almayı isteyebiliyor. Bu hak hissedarlara Medeni Kanun kapsamında veriliyor.


Bu hakkını kullanmak isteyen hissedarlar sulh hukuk mahkemelerinde bir dilekçe ile dava açabiliyor. Hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesi yetkili oluyor. Ortaklığın giderilmesi dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor;


.............   SULH HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI..............:


VEKİLİ................:


DAVALILAR..........:


DAVA KONUSU......:İzale_i Şüyu(Ortaklığın giderilmesi)


DAVA DEĞERİ........:


AÇIKLAMLAR.........:


Babam ../../.. tarihinde vefat etti.Geriye miras olarak Erzincan ili,Merkez ilçesi ,İnönü Mahallesi,...ada,...pafta ....parselde kayıtlı bulunan ev kaldı.Bu taşınmaza iştirak halinde malik bulunmaktayız.Kardeşlerimle anlaşarak anılan taşınmazı paylaşma imkanımız olmamıştır.


Söz konusu taşınmazın ayni taksimi mümkün olmadığından satış yolu ile ortaklığın giderilmesini istiyorum.


Yine aramızda anlaşarak bu konuyu çözemediğimiz için söz konusu taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığın giderilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.


DELİLLER.............:Her türlü delil


HUKUKİ NEDENLER..:TMK m.651 ve ilgili yasal mevzuat


SONUÇ VE İSTEM...:Yukarıda açıklanan nedenlerle,babamdan intikal eden Erzincan ili Merkez ilçesi,İnönü Mahallesi ,...ada,..pafta,parselde kayıtlı bulunan taşınmaz maldaki ortaklığın ayni taksimi mümkün olmadığından taşınmazın satışı suretiyle giderilmesine,masrafların ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com