Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Osmanağa Mahallesi - Kadıköy

Kadıköy’ün merkezi sayılabilecek mahallesidir. Boğa heykelli Altıyol, Salı Pazarı gibi lokasyonlar ile tarihi Osmanağa Camii buradadır. Osmanağa Mahallesi, Erdoğan Bayraktar tarafından iptal edilen Salı Pazarı Projesi ile gündemdeydi.Osmanağa Mahallesi - Kadıköy
Osmanağa Mahallesi


Osmanağa Mahallesi nerededir?Osmanağa, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Kadıköy ilçesine bağlı 21 mahalleden biridir. Kadıköy ilçesinin merkezi sayılabilecek olan Osmanağa mahallesinin güneyinde Caferağa; kuzeyinde Rasimpaşa; kuzeydoğusunda Hasanpaşa; doğusunda Zühtüpaşa; batısında ise Marmara Denizi bulunmaktadır.Osmanağa Camii ne zaman yapılmıştır?1612'de yapılmıştır. Kırma çatılı, tek minareli bir eser. Girişin sağındaki çeşme 1620 tarihlidir. Sultan I.Ahmet devrinin eseridir.


Kadı Mehmet Efendi Mescidi harap olunca yerine 1. Sultan Ahmet’in Babussaade Ağası Osman Ağa tarafından 1612 yılında yaptırılmıştır. Zamanla bu camii de harap olunca, 1811 yılında 2. Sultan Mahmut tarafından yenilenmiş, fakat 1878’de Kadıköy’de vukua gelen yangın sonunda bu da yanmış, aynı yılda bugünkü camii inşa edilmiştir. Camii bahçesindeki çınar ağacı 1880 yılında caminin imamı Mehmet Asım Efendi tarafından dikilmiştir.Osmanağa Mahallesi’nin cadde ve sokakları hangileridir? ALİ SUAVİ SOKAK, ARAYICIBAŞI SOKAK, BAHARİYE CADDESİ, BAŞÇAVUŞ SOKAK, BAYRAMYERİ SOKAK, BEKÇİ SOKAK, CANAN SOKAK, ÇİLEK SOKAK, ÇUHADARAĞA SOKAK, DERE GEZİNME SOKAK, DİLHAYAT BESTEKAR SOKAK, GAZİ OSMANPAŞA SOKAK, 

GENARAL ASIM GÜNDÜZ SOKAK, HALİT AĞA CADDESİ, HALİTAĞA YENİYOL SOKAK, HASIRCI SOKAK, HASIRCIBAŞI CADDESİ, HASIRCIBAŞI YOL SOKAK, İHLAS SOKAK, KALEM SOKAK, KALFAOĞLU SOKAK, KARADUT SOKAK, KAZASKER SOKAK, KIRMIZI KUŞAK SOKAK, KIRTASİYECİ SOKAK, KIVANÇ SOKAK, KÖRLER SOKAK, KUŞDİLİ CADDESİ, 

LALE SOKAK, LEYLAK SOKAK, MAHMUTBABA SOKAK, MAYIS GÜLÜ SOKAK, MİSAKI MİLLİ CADDESİ, MİSKİ AMBER SOKAK, MÜHÜRDAR CADDESİ, MÜHÜRDAR FUAT BEY SOKAK, 

MÜRVER ÇİÇEĞİ SOKAK, MÜZHET EFENDİ SOKAK, NAİLBEY SOKAK, NAKİL SOKAK, NAL SOKAK, NEVZEMİN SOKAK, NİHAL SOKAK, NURİ DUYGUER SOKAK, OSMANCIK SOKAK, ÖZPARK SOKAK, PAVLONYA SOKAK, PİRİ ÇAVUŞ SOKAK, PROF.VEHBİ SARIDAL SOKAK, 

RAHMETİ ARAT SOKAK, REŞİT EFENDİ SOKAK, RIHTIM CADDESİ, RIZAPAŞA ÇIKMAZI SOKAK, SAKIZ SOKAK, SERASKER SOKAK, SÖĞÜTLÜÇEŞME SOKAK, SÜLEYMANPAŞA SOKAK, ŞEMSİTAP SOKAK, TALİMHANE SOKAK, TAYYARECİ SAMİ SOKAK, TEVFİK GELENBE SOKAK, TULUMBACI ASIM SOKAK, ÜZERLİK SOKAK, VAHAPBEY SOKAK, 

VİŞNE SOKAK, YAGLIKÇI İSMAİL SOKAK, YASA CADDESİ, YOĞURTCU PARK CADDESİ, YOĞURTCU PARK ÇIKMAZI SOKAK, YOĞURTÇU ŞÜKRÜ SOKAK, ZİYABEY SOKAK, 

30 AĞUSTOS SOKAK.


Osmanağa Mahallesi’ni gündeme getiren Salı Pazarı Projesi’ne ne oldu?İşte tırpanlanan Kadıköy Salı Pazarı AVM projesi (Hürriyet Gazetesi, Mayıs 2013)


Kadıköy’ü isyan ettiren eski Salı Pazarı’na (Kuşdili Çayırı ya da Papazın Çayırı) AVM projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca iptali, ilk projeyi iptal ettiren Şehir Plancıları Odası’nı memnun etti. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, “Bakanlığın AVM projesini iptali ve ortaya koyduğu yeni plan bizi şaşırttı. Bizim de talep ettiğimiz gibi tarihi alan yeşil kalacak, sadece kültürel amaçlı yapılar inşa edilebilecek. İtirazımız yok” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, bugün Kadıköy'de Salı Pazarı'nın yerine  kurulacak AVM projesinin iptal gerekçesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu proje  bakanlığımızın yapmış olduğu bir imar planıydı. Çok yoğun itirazlar oldu. Bu  itirazlar noktasında burayı halkımızın mesire alanı, park, meydan yapmak için  yeni bir düzenleme yaptık. Halkımızın itirazlarını dikkate aldık. Yani AVM  projesi iptal oldu diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.


BAKAN BAYRAKTAR'DAN SALIPAZARI AÇIKLAMASI


Yeni planda, İBB’nin iptal edilen projesinden farklı olarak emsal 0.50’ye düşüyor, ticari ofis ve konut yerine yüzde 30’u kültürel tesis, yüzde 70’i yeşil alan olarak kalıyor.


Yeni plan şöyle:


YÜZDE 70 KENT MEYDANI


“İstanbul ili Kadıköy ilçesi, Kuşdili Çayırı mevki 1 ada 71 ve 72 parseller ile kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği” başlıklı plan notlarında yeni plan şöyle anlatılıyor:


*Özel proje alanında açık ve kapalı sabit pazar, cafe, sinema, tiyatro, kültür merkezi, katlı otopark, seyir kulesi, yönetim merkezi, itfaiye alanı, botanik bahçesi, rekreasyon alanı, çocuk oyun alanı vs. fonksiyonlar yer alabilir.


*Özel proje alanında 39668 metrekare alanın yüzde 30’u, 11900 metrekare tek parsel olarak yapılaşmaya açılacak, yüzde 70 kent meydanı yeşil alan olacak, emsal hesabı 1 ada ve 71 ve 72 parsellerin kadastral alan toplamı 39668 metrekare üzerinden hesaplanmak üzere, planlama alanında emsal 0.50,  H (yükseklik) serbest uygulama, bakanlığın onaylanacak avan projeye göre yapılacak yüzde 30 alanda yapılaşmaya açılan taks vaziyet planına göre birden fazla bodrum katı yapılabilir, bir bodrum katı iskan edilebilir, emsale dahildir. Kent meydanı bölümünde imara kapalı alanda yeraltı otoparkı yapılabilir. Kent meydanı park ve yeşil alan özel kullanıma açılamaz. Özel proje alanın 0.00 kotu yapının oturacağı alanın köşe kotları ortalamasından alınır. Yeşil alan kendi amacı dışında kullanılamaz, hiçbir koşulda yapı yapılamaz.


KORUMA KURULU KARARI VE İTİRAZLAR ETKİLİ OLDU


Yeni planla ilgili askı ilan tutanağında ise şöyle deniliyor:


*İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi Kuşdili Çayırı 1 ada, 71-72  no’lu parsellere ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 11.12.2012 tarih ve 10081 sayılı Olur’ları ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 13/A Maddesi uyarınca onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 16.01.2013 – 16.02.2013 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile Müdürlüğümüz binasında askıya çıkarılmış ve söz konusu plana yapılan itirazlar ve askı tutanağı 11.03.2013 tarih ve 13834 sayılı yazımız ile değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) gönderilmiştir.


15 HAZİRAN’A KADAR İTİRAZ SÜRESİ VAR


*Bakanlığımıza Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü  tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi Kuşdili çayırı 1 ada, 71-72 no’lu parsellere ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yapılan itirazların kısmen kabulü ile üzerinde düzeltmeler yapılarak Bakanlık Makamının 09.05.2013 tarih ve 4733 sayılı Olur’ları ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 13/A Maddesi uyarınca onanmıştır. Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 15.05.2013 –15.06.2013 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü binasında askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir. İş bu imar planı değişikliğine ait askı ilan tutanağı tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır.


ODA BAŞKANI: ÇOK ŞAŞIRDIK


Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman yeni planla ilgili şöyle konuştu:


“Daha önce yapılmış planlarda yoğun konut, ofis ve alışveriş merkezi yoğunluğu vardı, ilkini iptal ettirdik. 2 ay önce bir plan daha yapıldı, bakanlığa gönderildi ve onaylandı. Daha önceki itirazlarımızı içerecek şekilde konut, ticaret ve ofis yapılaşmasını öngören bir ünite olarak tasarlanmıştı. Bizler bu tarihi alanın kamu mülkiyetinde kalması gerektiğini, Kadıköy bölgesinin ihtiyacı olan park ve sosyal, kültürel alan olarak kalmasını savunuyorduk. Yeni plan bizlerin istemiş olduğu şekilde çıktı, çok şaşırdık. Bu plan, Kuşdilini savunmak için sürekli eylem yapan Kadıköylülerin de bir kazancı.”Salı Pazarı Projesi hakkında detaylı bilgiler için tıklayın!


Osmanağa Mahallesi’nin posta kodu kaçtır?Osmanağa Mahallesi posta kodu şöyledir: 34714Osmanağa Muhtarlığı iletişim bilgileri nelerdir?Adres: Altıyol Salı Pazarı içi, Osmanağa Mahalesi, Kadıköy, İstanbul


Telefon: 0216 338 25 17